กิจกรรมต่างๆ

การแสดงวันที่ 7 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 19.00 น.

การแสดงวันที่ 8 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 19.00 น.

ขอเชิญประชาชนร่วมสักการะ และสรงน้ำพระพุทธกำเนิดกาสาวพัตร์ ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ เมษายน ๒๕๖๑