ข่าวเด่น

แผ่นภาพพระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

กรุงเทพมหานครแผ่นภาพพระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้
ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จัดนิทรรศการ และกิจกรรมการเรียนการสอน
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗


โดยไม่อนุญาตให้ทำการดัดแปลงแก้ไขเพิ่มเติม

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่