ข่าวเด่น

บช.น.ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแสดงดนตรีเพื่อพระราชทานความสุขให้ประชาชน มการแสดงดนตรีโดยมูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ

ขอเชิญรับชมการแสดงดนตรีเพื่อพระราชทานความสุขให้ประชาชน Royal Bangkok Symphony Orchestra ณ พระลานพระราชวังดุสิต วันเสาร์ที่ 16 มิ.ย.2561 ตั้งแต่เวลา 19.00 น.

บรรยากาศภายในงานการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560