รูปภาพกิจกรรม

แสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ ณ พระลานพระราชวังดุสิต ในชุด ใจประสานใจ

งานมหกรรมดนตรี เทิดไท้คีตราราชัน ประจำปี 2560 ชิงถ้วยพระราชทาน

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแสดงดนตรีเพื่อพระราชทานความสุขให้ประชาชน

บรรยากาศภายในงานการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว