คำเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช

เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช
[อะ-นัน-ตะ-นาก-คะ-ราด]

เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเป็นเรือพระที่นั่งกิ่ง โขนเรือเป็นรูปพญานาค ๗ เศียร ปิดทองประดับกระจกพื้นเขียว
ท้องเรือภายในทาสีแดง สร้างขึ้นในรัชกาลที่ ๔ และได้ซ่อมแซมใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน

อนันตนาคราชนั้นมีฤทธิ์มาก เคยประลองฤทธิ์กับพระพาย โดยอนันตนาคราชกระหวัดรัดเขาพระสุเมรุไว้
ถ้าพระพายพัดเขาพระสุเมรุให้หักพังลงได้จะเป็นฝ่ายชนะ เมื่อพระพายกระหน่ำพัดเขาพระสุเมรุ อนันตนาคราช
ก็กลืนลมเสียสิ้น พระพายยิ่งพัดหนักขึ้น อนันตนาคราชก็เนรมิตกายให้ใหญ่ยาวยิ่งขึ้น พระพายจึงเก็บเอาลมซึ่งรักษาร่างกายเทวดา มนุษย์ และสัตว์ทั้งปวง
มาเพื่อจะพัดทำลายเขาพระสุเมรุให้ได้ เทวดาตกใจชวนกันไปทูลพระอิศวรให้ช่วย พระอิศวรจึงตรัสว่าฤทธิ์ทั้ง ๒ ฝ่ายเสมอกัน
การประลองฤทธิ์จึงเป็นอันสิ้นสุดเพียงนั้น
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จำนวนการเข้าชม 304 ครั้ง