คำเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙

เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙

เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙ ได้รับพระราชทานนามจากรัชกาลที่ ๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เป็นเรือพระที่นั่งทอดบัลลังก์กัญญา เทียบเท่าเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช [อะ-นัน-ตะ-นาก-คะ-ราด] ซึ่งเป็นเรือพระที่นั่งกิ่ง
สร้างขึ้นตามแบบเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณลำเดิม โขนเรือทำเป็นรูปพระนารายณ์ทรงยืนบนหลังเทพพาหนะ [เทบ-พา-หะ-นะ] คือครุฑเช่นเดิม แต่เพิ่มส่วนสูงขึ้นอีกครึ่งเมตร
และเปลี่ยนจำนวนฝีพายซึ่งลำเดิมใช้ ๖๕ นาย เปลี่ยนเป็นฝีพาย ๕๐ นาย เนื่องจากเรือลำนี้สร้างขึ้นในโอกาสที่รัฐบาล
จัดงานพระราชพิธีกาญจนาภิเษกเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบ ๕๐ ปีแห่งการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
จัดเข้าขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งแรกในงานพระราชพิธีกาญจนาภิเษก เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จำนวนการเข้าชม 216 ครั้ง