คำเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

เรือพระที่นั่งพลับพลา

เรือพระที่นั่งพลับพลา

          เรือพระที่นั่งพลับพลา เป็นเรือพระที่นั่งที่ใช้ตามเสด็จในขบวนพยุหยาตราทางชลมารคสำหรับพระมหากษัตริย์ทรงใช้เปลื้องเครื่องหรือเปลี่ยนเครื่องทรง
จะโปรดให้ใช้เรือพระที่นั่งลำใดเป็นเรือพลับพลา ก็สุดแต่พระราชอัธยาศัย เรือพระที่นั่งพลับพลาต้องตั้งบัลลังก์กัญญา มีพระวิสูตรปิด เนื่องจากในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร
หรือเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานพระกฐินจะต้องเสด็จขึ้นไป พระราชทานพระกฐินในพระอุโบสถตามที่มีหมายกำหนดการกำหนดไว้แล้ว
ซึ่งก่อนเสด็จขึ้นจากเรือพระที่นั่งต้องทรงเปลื้องพระชฎามหากฐินแล้วทรงพระมาลาเส้าสูงแทน จึงเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถ
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับต้องทรงเปลื้องพระมาลาเส้าสูงออกแล้วทรงพระชฎามหากฐินแทน จึงต้องมีเรือพระที่นั่งลำหนึ่งเป็นเรือพระที่นั่งพลับพลาสำหรับพระมหากษัตริย์ทรงใช้เป็นที่เปลื้องเครื่อง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จำนวนการเข้าชม 391 ครั้ง