คำเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

เรือพระที่นั่งกราบ

เรือพระที่นั่งกราบ

          เรือพระที่นั่งกราบ เป็นเรือพระที่นั่งขนาดเล็ก ใช้ตามเสด็จไปพร้อมกับเรือพระที่นั่งศรี สำหรับถ่ายลำประทับเพื่อเสด็จพระราชดำเนินเข้าคลองเล็กคลองน้อยได้สะดวก
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงอธิบายไว้ว่า เรือกราบเป็นเรือรบแบบไทยใช้มาแต่เดิม ลำเรือขัดเกลี้ยงไม่มีลายจำหลัก
เพราะประสงค์ให้มีน้ำหนักเบา พายแล่นเร็วเป็นสำคัญ เรือในขบวนแห่เสด็จใช้เรือกราบมากกว่าเรือประเภทอื่น
เรือที่เจ้านายตามเสด็จ หรือเรือขุนนางแห่นำและตามเสด็จก็มักใช้เรือกราบ
          ในจดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เรื่อง “บัญชีรายชื่อเรือพระที่นั่งบอกขนาดและกำลังของเรือ จ.ศ. [จุน-ละ-สัก-กะ-หฺราด] ๑๑๙๐”
ปรากฏชื่อเรือพระที่นั่งกราบ เช่น “ทิพากร ขจรกรุง
รุ้งประสารสาย ชายลมหวน กระบวนรำ ประจำทวีป กลีบสมุท สุดสายตา”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จำนวนการเข้าชม 294 ครั้ง