คำเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

เรือพระที่นั่งเอกชัย (๒)

เรือพระที่นั่งเอกชัย (๒)
[เอก-กะ-ไช]

          เรือพระที่นั่งเอกชัย คือเรือที่ขึ้นทำเนียบไว้ในประเภทที่มีลำดับชั้นรองลงมาจากเรือพระที่นั่งกิ่ง เป็นเรือที่แกะสลักและเขียนลายที่โขนเรือ
ตัวเรือตลอดไปถึงท้ายเรือลงรักปิดทองประดับกระจกสีงดงามวิจิตรเช่นเดียวกับเรือพระที่นั่งประเภทอื่น ๆ
เรือพระที่นั่งเอกชัยบางลำมีชื่อเฉพาะ เช่น เรือศรีประภัศรไชย [สี-ปฺระ-พัด-ไช] เรือพระที่นั่งประเภทนี้ นอกจากจะทรงใช้แล้วยังพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์
เป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศตามลำดับชั้นด้วย เช่น เรือพระที่นั่งเอกชัยพื้นดำ เป็นเรือพระที่นั่งสำหรับพระมหาอุปราช
          ครั้งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้เชิญพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อทรงพระผนวชและประทับอยู่ที่วัดสมอรายหรือวัดราชาธิวาสในปัจจุบัน ให้มาประทับที่วัดบวรนิเวศวิหารนั้น
ให้จัดเป็นขบวนเรือพยุหยาตราอย่างน้อย และพระราชทานเรือพระที่นั่งเอกชัยให้เป็นเรือพระที่นั่งทรง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จำนวนการเข้าชม 236 ครั้ง