คำเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

เรือพระที่นั่งกิ่ง (๓)

เรือพระที่นั่งกิ่ง (๓)

          เรือพระที่นั่งกิ่ง เป็นเรือที่มีโขนเรือตั้งสูงขึ้นไป เดิมเป็นเรือประเภทเรือพระที่นั่งเอกชัย ถึงรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมในสมัยอยุธยา
ทรงแปลงเป็นเรือพระที่นั่งกิ่ง และไม่ปรากฏหลักฐานว่า โปรดให้พระบรมวงศ์พระองค์ใดประทับ บางครั้งโปรดให้ใช้เป็นเรือพระที่นั่งเชิญผ้าไตร
ไปในขบวนงานพระราชทานพระกฐินทางชลมารค หรือเชิญพระพุทธรูปในเวลาเข้าขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
เรือพระที่นั่งกิ่งจะมีชื่อประจำเกือบทุกลำ ในขบวนพยุหยาตราเพชรพวง สมัยสมเด็จพระนารายณ์
มหาราชนั้น มีชื่อเรือพระที่นั่งกิ่งที่เป็นเรือนำเรือพระที่นั่งทรงคือ เรือพระที่นั่งชลพิมานชัย [ชน-พิ-มาน-ไช]
เรือพระที่นั่งไกรสรมาศ [ไกฺร-สอ-ระ-มาด] เรือพระที่นั่งศรีพิมานชัย [สี-พิ-มาน-ไช] เรือพระที่นั่งไกรแก้วจักรรัตน์ [ไกฺร-แก้ว-จัก-กฺระ-รัด]
เรือพระที่นั่งศรพรหมชัย [สอน-พฺรม-มะ-ไช] เรือพระนั่งลำทรงคือ เรือพระที่นั่งศรีสมรรถชัย [สี-สะ-หฺมัด-ถะ-ไช]
และเรือพระที่นั่งรองคือ เรือพระที่นั่งไกรสรมุข [ไกฺร-สอ-ระ-มุก]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จำนวนการเข้าชม 337 ครั้ง