คำเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

การจัดริ้วขบวนพยุหยาตราเพชรพวงทางชลมารค

การจัดริ้วขบวนพยุหยาตราเพชรพวงทางชลมารค

ริ้วขบวนพยุหยาตราเพชรพวงทางชลมารคเป็นริ้วขบวนพยุหยาตราที่จัดขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แบ่งเป็น ๕ ตอน ๕ สาย
โดยนับจากขบวนพระราชยานเป็นศูนย์กลาง ขบวนที่อยู่ด้านหน้าเรียกว่า “ขบวนหน้า” ซึ่งแบ่งเป็น ๒ ตอน คือ “ขบวนนอกหน้า” อยู่ด้านหน้าสุด
ประกอบด้วย เรือพิฆาต เรือแซ เรือรูปสัตว์ต่าง ๆ เป็นต้น ถัดมาเป็น “ขบวนในหน้า” ประกอบด้วยเรือรูปสัตว์ เรือชัย เป็นต้น
จากนั้นจึงเป็นขบวนพระราชยานอยู่ตรงกลาง ได้แก่ เรือพระที่นั่งต่าง ๆ ขบวนที่อยู่ด้านหลังของขบวนพระราชยานเรียกว่า “ขบวนหลัง” ประกอบด้วย ๒ ตอน คือ
“ขบวนในหลัง” ถัดมาเป็น “ขบวนนอกหลัง” ซึ่งเป็นขบวนสุดท้าย
การแบ่งสายนั้นแบ่งเป็น ๕ สาย คือ ๑) สายพระราชยานอยู่ตรงกลาง  ๒) “สายใน” หรือ “สายแห่” อยู่ซ้ายขวาของสายพระราชยาน  ๓) “สายนอก” หรือ “สายกัน” อยู่นอกสุดทั้งซ้ายและขวา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จำนวนการเข้าชม 415 ครั้ง