คำเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค (๓)

ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค (๓)

          สมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
โปรดให้สร้างเรือพระที่นั่งและเรืออื่น ๆ เพิ่มเติมขึ้นเป็นจำนวนมากเพื่อทดแทนเรือที่ชำรุดเสียหายไปครั้งเสียกรุงศรีอยุธยา
เมื่อพุทธศักราช ๒๓๑๐ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อเสร็จการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว จึงโปรดให้จัดขบวนเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครทางชลมารค
เป็นขบวนพยุหยาตราทางชลมารคอย่างใหญ่ เรือในขบวนครั้งนั้นมีจำนวน ๒๖๙ ลำ
ในรัชกาลต่อ ๆ มาเรือที่มีอยู่ชำรุดเสียหายไปตามกาลเวลา ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
จำนวนเรือก็เหลืออยู่ไม่มาก ไม่สามารถที่จะจัดขบวนพยุหยาตราอย่างใหญ่เหมือนเดิมได้
จึงมีการปรับขบวนเรือตามความเหมาะสมหลายครั้งจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จำนวนการเข้าชม 341 ครั้ง