คำเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค (๒)

ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค (๒)

          ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนั้น ในสมัยอยุธยาใช้จัดเป็นขบวนทัพ เมื่อว่างเว้นจากการศึกสงครามก็นำขบวนเรือนั้นไปใช้ในงานพระราชพิธีอย่างอื่น
เช่น เสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค ไปพระราชทานพระกฐิน เสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคไปทรงสักการะรอยพระพุทธบาทที่เมืองสระบุรี
เป็นการฝึกฝีพายและเตรียมสรรพกำลัง [สับ-พะ-กำ-ลัง] ให้พร้อมเพื่อการสงครามการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคสมัยอยุธยา
สันนิษฐานว่าจะจัดรูปขบวนทางชลมารค เป็น ๒ แบบ คือ ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคอย่างใหญ่ และขบวนพยุหยาตราทางชลมารคอย่างน้อย
การจัดขบวนพยุหยาตราในลักษณะนี้ใช้มาถึงสมัยธนบุรี  สมัยรัตนโกสินทร์มีการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคอย่างใหญ่
ไปรับพระพุทธบุษยรัตน์จักรพรรดิพิมลมณีมัย [พฺระ-พุด-ทะ-บุด-สะ-ยะ-รัด-จัก-กฺระ-พัด-พิ-มน-มะ-นี-ไม]
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และมีการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคอย่างใหญ่
เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครทางชลมารค
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

จำนวนการเข้าชม 444 ครั้ง