คำเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค (๑)

ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค (๑)

ในสมัยอยุธยาการเสด็จพระราชดำเนินของพระมหากษัตริย์โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
ถือเป็นเรื่องปรกติ ด้วยเกี่ยวกับภูมิประเทศที่มีแม่น้ำลำคลองเป็นจำนวนมาก แม้การเสด็จพระราชดำเนิน
ไปในพระราชสงครามก็ต้องจัดไปทั้งขบวนพยุหยาตราทางสถลมารคและทางชลมารค เพราะในสภาพภูมิประเทศที่ไม่อาจไปทางสถลมารคได้ ก็จะต้องไปทางชลมารค
และเมื่อถึงฤดูกาลออกพรรษามีเทศกาลทอดกฐินไปตามพระอารามต่าง ๆ ก็จัดเป็นขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานพระกฐิน
ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ได้แก่ ขบวนพยุหยาตราเพชรพวง สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ที่มีการจัดเป็นขบวนพยุหยาตราทางชลมารคอย่างใหญ่ รวมจำนวนเรือในขบวนได้ถึง ๑๑๓ ลำ
โดยจัดขบวนออกเป็น ๕ ตอน คือ ขบวนนอกหน้า ขบวนในหน้า ขบวนเรือพระราชยาน ขบวนในหลัง และขบวนนอกหลัง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จำนวนการเข้าชม 446 ครั้ง