คำเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

พยุหยาตรา - พยุหบาตรา (๓)

พยุหยาตรา-พยุหบาตรา (๓)
[พะ-ยุ-หะ-ยาด-ตฺรา-พะ-ยุ-หะ-บาด-ตฺรา]
 
พยุหยาตรา หรือเรียกอย่างโบราณว่า พยุหบาตรา นั้น ต้องมีการจัดกำลังพลเป็นแบบแผน เป็นหมวดหมู่
ที่สำคัญต้องเป็นขบวนที่พระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดำเนินไปในขบวนนั้นด้วยจึงจะเรียกได้ว่าเป็นขบวนพยุหยาตรา
หรืออาจมีบางกรณีที่พระมหากษัตริย์ไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปในขบวนด้วย 
แต่โปรดให้เรียกว่า ขบวนพยุหยาตรา เช่น โปรดให้พระมหาอุปราช [พฺระ-มะ-หา-อุบ-ปะ-หฺราด] คุมกองทัพ
ออกไปรับทัพข้าศึก โดยให้จัดเป็นอย่างขบวนพยุหยาตรา 
นอกจากการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราหลังการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่
ยังมีการจัดขบวนเสด็จพระราชดำเนินในแบบพยุหยาตราทางชลมารคอย่างอื่นอีก
เช่น เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานพระกฐิน เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงสักการะรอยพระพุทธบาทที่เมืองสระบุรี  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับพระพุทธรูปสำคัญ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จำนวนการเข้าชม 323 ครั้ง