คำเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

ลาดพระที่

ลาดพระที่

ลาดพระที่ หมายถึงการปูที่นอน เมื่อพระมหากษัตริย์ทรงรับบรมราชาภิเษกแล้ว มีพระราชพิธีต่อเนื่องคือพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร
จะเสด็จพระราชดำเนินไปบรรทม ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ตามราชประเพณีอย่างน้อย ๑ คืน ในการเสด็จพระราชดำเนินมีริ้วขบวนข้าราชบริพารฝ่ายใน
ประกอบด้วยหม่อมเจ้าที่ยังมิได้เสกสมรสและหม่อมราชวงศ์ที่ยังมิได้สมรสถือเทียนนำเสด็จ ๑ คู่ เชิญพระแสง พระแส้หางช้างเผือกผู้ ธารพระกร ศิลาบด พานพืช กุญแจทอง จั่นหมากทอง ไก่ แมว และเครื่องราชูปโภค อีก ๗ คู่
นำไปมอบข้าราชการฝ่ายใน พระบรมวงศ์ผู้ใหญ่ฝ่ายในที่มีพระชนมายุสูงและมิได้เสกสมรส 
จะทรงลาดพระที่แล้วข้าราชการฝ่ายในกราบบังคมทูลเชิญพระมหากษัตริย์เสด็จเข้าห้องพระบรรทม พระบรมวงศ์ผู้ใหญ่ฝ่ายในถวายพระแส้หางช้างเผือกผู้ จั่นหมากทอง กุญแจทอง ทรงรับแล้ววางไว้ปลายพระแท่นบรรทม
เสด็จขึ้นบนพระแท่นบรรทม ทรงเอนพระองค์ลงบรรทม ชาวพนักงานประโคมฆ้องชัย สังข์ แตร และดุริยางค์

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จำนวนการเข้าชม 1,491 ครั้ง