คำเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

เทวดานพเคราะห์ (๑)

เทวดานพเคราะห์ (๑)

เทวดานพเคราะห์ คือเทวดาที่โหรหลวงเรียกในการคำนวณฤกษ์ยามแทนดาวนพเคราะห์ทั้ง ๙ คือ พระอาทิตย์ เป็นรูปเทวดาทรงสิงห์ พระจันทร์ รูปเทวดาทรงม้า
พระอังคาร รูปเทวดาทรงกระบือ พระพุธ รูปเทวดาทรงช้าง พระพฤหัสบดี รูปเทวดาทรงกวาง
พระศุกร์ รูปเทวดาทรงโค พระเสาร์ รูปเทวดาทรงเสือ พระเกตุ รูปเทวดาทรงพญานาค  พระราหู รูปเทวดาทรงครุฑ
ซึ่งเทวดาดังกล่าวนี้มีกำลังวันคือสิ่งที่ทำให้เกิดอำนาจความเข้มแข็ง คือ พระอาทิตย์มีกำลังวัน ๖ พระจันทร์ กำลังวัน ๑๕  พระอังคาร กำลังวัน ๘ พระพุธกลางวัน กำลังวัน ๑๗
พระพุธกลางคืน กำลังวัน ๑๒ พระพฤหัสบดี กำลังวัน ๑๙ พระศุกร์ กำลังวัน ๒๑ พระเสาร์ กำลังวัน ๑๐ พระราหู กำลังวัน ๑๒
ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โหรหลวงจะใช้กำลังวันเพื่อคำนวณพระฤกษ์ต่าง ๆ จากวัน เดือน ปีพระบรมราชสมภพของพระมหากษัตริย์ที่จะทรงรับบรมราชาภิเษก
เช่น พระฤกษ์จารึกพระสุพรรณบัฏ [พฺระ-สุ-พัน-นะ-บัด] พระฤกษ์สรงพระมุรธาภิเษก [สง-พฺระ-มุ-ระ-ทา-พิ-เสก]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จำนวนการเข้าชม 4,312 ครั้ง