คำเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

พระที่นั่งพุดตานทอง

พระที่นั่งพุดตานทอง

พระที่นั่งพุดตานทอง เป็นพระที่นั่งสำหรับประทับหย่อนพระบาทแบบเก้าอี้ ทำด้วยไม้สลักลายปิดทอง ที่ฐานประดับรูปเทพนม [เทบ-พะ-นม] และครุฑ
ด้านข้างทั้ง ๒ ด้านและด้านหลังประดับด้วยลูกกรงกลึงด้วยงาโดยรอบ หลังลูกกรงแต่ละด้านประดับแผ่นไม้แกะสลักปิดทองเรียกว่า ใบปรือ
พระที่นั่งพุดตานทองนี้เมื่อทอดเหนือพระราชบัลลังก์ภายใต้พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร [พฺระ-นบ-พะ-ปะ-ดน-มะ-หา-สะ-เหฺวด-ตะ-ฉัด]
เรียกว่า พระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ [พุด-ตาน-กาน-จะ-นะ-สิง-หาด] ใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ในการเสด็จออกมหาสมาคม
เช่น พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา รัฐพิธีเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร
พระที่นั่งพุดตานทองนี้ ติดห่วงไว้สำหรับสอดคานหาม เมื่อทรงใช้เป็นพระราชยานเรียกว่า พระราชยานพุดตานทอง
ใช้ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค [สะ-ถน-ละ-มาก]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จำนวนการเข้าชม 448 ครั้ง