คำเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

กำลังวัน

กำลังวัน

กำลังวัน คือ เลขที่กำหนดไว้ประจำวัน มีที่มาจากจำนวนปีที่เทวดาพระเคราะห์เสวยอายุตามคัมภีร์มหาทักษา ได้แก่
วันอาทิตย์มีกำลังวัน ๖ วันจันทร์มีกำลังวัน ๑๘ วันอังคารมีกำลังวัน ๘
วันพุธกลางวันมีกำลังวัน ๑๗ วันพุธกลางคืนหรือพระราหูมีกำลังวัน ๑๒ วันพฤหัสบดีมีกำลังวัน ๑๙
วันศุกร์มีกำลังวัน ๒๑ วันเสาร์มีกำลังวัน ๑๐
เลขทั้ง ๘ จำนวนนี้รวมกันได้ ๑๐๘ ซึ่งเป็นเลขมงคล ส่วนพระเกตุซึ่งเพิ่มเข้ามาเป็นดาวพระเคราะห์ดวงที่ ๙ ในภายหลัง มีกำลังวัน ๙
ทั้งนี้ กำลังวันมักใช้เป็นจำนวนครั้งในการทำกิจกรรมในวันนั้น ๆ

ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อถึงช่วงสำคัญจะมีการยิงปืนกองแก้วจินดาจำนวนนัดตามกำลังวัน เช่น สมัยรัชกาลที่ ๙ ยิงปืนกองแก้วจินดา ๒๑ นัดตามกำลังวันศุกร์
เมื่อสรงสหัสธารา [สะ-หัด-สะ-ทา-รา] แล้วครั้งหนึ่ง และขณะทรงรับพระสุพรรณบัฏพระปรมาภิไธย ณ พระที่นั่งภัทรบิฐ [พัด-ทฺระ-บิด] อีกครั้งหนึ่ง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จำนวนการเข้าชม 89,445 ครั้ง