การเดินทาง 

จุดคัดกรอง จำนวน 20 จุด เพื่อเข้าสู่พื้นที่การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

การอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเส้นทางการจราจร การเดินทาง จุดจอดรถ จุดคัดกรอง การให้บริการทางการแพทย์ อาหาร น้ำดื่ม จุดบริการรถสุขาเคลื่อนที่ และการเตรียมตัวประชาชน
ในการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค และขบวนราบ
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราชการ ๒๕๖๒ ดังนี้

จุดคัดกรอง

ก่อนจะเข้าไปยังพื้นที่พระราชพิธีบรมราชาภิเษกต้องผ่านจุดคัดกรองความปลอดภัย
ประชาชนทุกคนต้องพกบัตรประชาชน และสำหรับชาวต่างชาติ พกหนังสือเดินทางเพื่อแสดงตนในการตรวจคัดกรองเข้าพื้นที่
ซึ่งมีจุดคัดกรอง มี ๒๐ จุดคัดกรอง ได้แก่

๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
๒. ใต้สะพานพระราม ๘ ฝั่งพระนคร
๓. ทางเข้าพิพิธบางลำพู
๔. สนามหลวง ด้านศาลฏีกา
๕. สนามหลวง ด้านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๖. หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๗. ถนนพระจันทร์
๘. พระแม่ธรณีบีบมวยผม
๙. ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฝั่งพระนคร
๑๐. แยกท่าเตียน
๑๑. กรมการรักษาดินแดน
๑๒. ข้างสะพานช้างโรงสี
๑๓. เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฝั่งธนบุรี
๑๔. ใต้สะพานพระราม ๘ ฝั่งธนบุรี
๑๕. ทางเข้าท่ารถไฟ
๑๖. หน้าอุทยานสถานพิมุข กองทัพเรือ
๑๗. ท่าเรือวังหลัง
๑๘. ทางเข้าวัดระฆังโฆษิตาราม
๑๙. ปากซอยวัดอรุณราชวราราม
๒๐. วัดกัลยาณมิตรวรวิหาร

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จำนวนการเข้าชม 4,265 ครั้ง