ข่าวประชาสัมพันธ์ 

รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

รัฐบาลขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนร่วมกิจกรรม

ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท.
พระฉายาลักษณ์สมเด็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ตั้งเครื่องราชสักการะ ประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีขาว
ตามหน่วยงาน อาคาร บ้านเรือน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
และจัดสถานที่ลงนามถวายพรพร ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
 
สามารถดาวน์โหลดพระฉายาลักษณ์ได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ http://www.prd.go.th
 

------------------------------------------------

รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชินี

จำนวนการเข้าชม 35,179 ครั้ง