ข่าวเด่น 

กองทัพเรือจัดให้มีการซ้อมใหญ่การเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

"...สุวรรณหงส์ทรงพู่ห้อย งามชดช้อยลอยหลังสินธุ์
เพียงหงส์ทรงพรมมินทร์ ลินลาศเลื่อนเตือนตาชม.."

 
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. กองทัพเรือจัดให้มีการซ้อมใหญ่การเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์
จาก อู่หมายเลข ๑ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ไปจอดบริเวณท่าราชวรดิฐ สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยจะจอดเทียบท่าในระหว่างวันที่ ๔ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
หลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จะอัญเชิญขึ้นเก็บที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี กรมศิลปากร คลองบางกอกน้อย ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เพื่อเตรียมการจัดขบวนเรือพระราชพิธี ในการเสด็จเลียบพระนครทางชลมารค พร้อมกับเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในช่วงปลายปี ๒๕๖๒

 
 
ข้อมูลจาก กองทัพเรือ โดยสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

จำนวนการเข้าชม 3,793 ครั้ง