รูปภาพ 

วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์

วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 
พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย
และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์
 
Download : https://drive.google.com/open?id=1_TAWKmH7zdddJapfHRbDgXf0z8GGGMhr
 

จำนวนการเข้าชม 10,159 ครั้ง