ข่าวเด่น 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล “ถวายผ้าพระกฐิน” ณ วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 15.28 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเ...
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด
วันนี้ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๔๗ น. ภายหลังเสร็จจากการพระราชพิธีบำเพ็ญพ...
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
วันนี้ (๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓) เวลา ๑๗.๔๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด...
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตั้งเปรียญธรรม ๙ ประโยค และเปรียญธรรม ๖ ประโยค แก่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค และเปรียญธรรม ๖ ประโยค
วันนี้ (๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓) เวลา ๑๖.๔๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด...
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชโอรสาราม และวัดอรุณราชวราราม ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ โดยเสด็จด้วย
วันนี้ (๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้...
ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชีนี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงถวาย พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
ขอเชิญพสกนิกรชาวอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง เฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐิน วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี
ประชาชนชาวอำเภอเมืองสระแก้ว กว่า 1,500 คน พร้อมใจกันใส่เสื้อเหลืองเพื่อแสดงพลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
ชาวนครศรีธรรมราช จากอำเภอต่างๆ ประมาณ 1,000 คน ซึ่งต่างพร้อมใจใส่เสื้อเหลือง พร้อมชูพระบรมฉายาลักษณ์พระมหากษัตริย์ไทย โบกสะบัดธงชาติไทย และถือป้ายแสดงความจงรักภักดีและปกป้องสถาบัน
ชาวนราธิวาส ประมาณ 2,000 คน ร่วมแสดงพลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์