ข่าวเด่น
ในหลวง-พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทย เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
เล่าข่าว พระลาน
ในหลวง-พระราชินี พระราชทานทุนการศึกษา โล่เชิดชูเกียรติ และพระราชทานพระบรมราโชวาทนักเรียนทุน ม.ท.ศ.รุ่น13 ‘ให้เป็นคนเก่งที่มีคุณธรรม’
เล่าข่าว พระลาน
ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ประธานมูลนิธิกาญจนบารมี พร้อมกรรมการและที่ปรึกษาของมูลนิธิ ฯ นำผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
เล่าข่าว พระลาน
ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณว นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๘ มกราคม ๒๕๖๕
PRพระลาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการก่อสร้างแก้มลิงห้วยยางแพรกขวา พร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำฯ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
เล่าข่าว พระลาน
ในหลวง และพระราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงิน สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาล รวมถึงสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ จำนวน 21 แห่ง
เล่าข่าว พระลาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ประชาชนภาคกลางถวายฎีกา จำนวน 6โครงการ
เล่าข่าว พระลาน
แรงบันดาลใจ
PRพระลาน
กิจกรรม
วีดิทัศน์กิจกรรม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯบันทึกพระราชดำรัสเทิดพระเกียรติคุณสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ พร้อมทรงวาดการ์ตูนประกอบวิดีทัศน์ ในโอกาสที่รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ ๑๐๐ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์
เล่าข่าว พระลาน
สารคดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔
PRพระลาน
โครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง ณ ในพื้นที่ พระที่นั่งวิมานเมฆ พระราชวังดุสิต
เล่าข่าว พระลาน
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด ผ้าไทย ข่าวในพระราชสำนัก วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
PRพระลาน