ข่าวเด่น
ในหลวง – พระราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพร้อมระบบสารสนเทศ จำนวน ๑๖ คัน และรถต่อพ่วงชีวนิรภัย จำนวน ๖ คัน ซึ่งมีคณะบุคคลน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสมเด็จพระนางเ
เล่าข่าว พระลาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
PRพระลาน
“ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”
PRพระลาน
๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เล่าข่าว พระลาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
พระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ว่า “ถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรม ก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้ เพราะทรัพยากรที่ สำคัญของประเทศชาติ ก็คือ พลเมืองนั่นเอง”
เล่าข่าว พระลาน
กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ-ยาฟาวิพิราเวียร์
PRพระลาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
PRพระลาน
พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ และข้อความให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์
เล่าข่าว พระลาน
กิจกรรม
วีดิทัศน์กิจกรรม
ทรงบริจาคพระโลหิตแก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
PRพระลาน
พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และ โรงพยาบาลภูมิพล
เล่าข่าว พระลาน